گوگل ادز

وقتی مردم پرسشی دارند که پاسخش را نمی‌دانند حتماً آن از گوگل می‌پرسند. این موضوع باعث شده گوگل از اسم یک سایت تبدیل به یک فعل شود؛ گوگل کردن! روزانه چیزی در حدود 3.5 تا 5 میلیارد جستجو در گوگل انجام می‌شود. به همین دلیل است که تبلیغات گوگل ادز یکی از روش‌های محبوب و مؤثر برای تبلیغات است.

Gajnet